Skal tilsetje miljøkoordinator for å fokusere på utsett ungdom

Høyanger kommune har fått tildelt 660 000 kroner til auka innsats i arbeid innan kommunalt rusarbeid. No skal dei tilsetje ein miljøkoordinator for å fokusere på unge.