Skal kjøpe og selje bilar på Sande

Næringslivsloggen per 17. november 2020.