Skal du reise heim til jul, er rådet å planleggje i god tid