Skabb på frammarsj – skriv sendt ut til skular og barnehagar

Stadig fleire unge vaksne vert smitta av skabb. Etterspørselen etter medisin mot skabb har auka så kraftig at apotek har gått tomme for medisin.