Sjukepleiarstudent blir nekta praksisplass i Bergen: – Vi er sjokkerte

Av

28-åringen hadde Førde som studiestad, men skaffa seg praksisplass i Bergen for å kunne bu med sonen og sambuaren. Høgskulen seier nei.