Gå til sidens hovedinnhold

Sjukepleiarane er spente på AstraZeneca-avgjerda på fredag

Danmark vil framleis ikkje bruke AstraZenecas koronavaksine, medan Sverige gir grønt lys for vaksinar for dei over 65 år. Kva Noreg gjer, blir klart fredag.

Danmark og Noreg stansa bruken 11. mars etter meldingar om tilfelle av blodpropp hos folk som har fått vaksinen.

Torsdag valde danskane å forlengje stansen fram til 19. april. Sverige tek opp att AstraZeneca-vaksinasjonen av dei over 65 år, medan yngre personar må vente.

Folkehelseinstituttet kjem med ei ny vurdering om vegen vidare for vaksinen i Noreg fredag.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) og Verdshelseorganisasjonen (WHO) har tidlegare understreka at vaksinen er trygg å bruke, og EMA tek torsdag opp att at tilsynet stadig meiner det ikkje er nokon samanheng mellom tilfelle av blodpropp og vaksinen.

Komiteen til tilsynet for legemiddeltryggleik (PRAC) held nytt plenumsmøte 6.–9. april. Der er det venta at det kjem ei oppdatert tilråding.

Les også

Helse Førde etter at vaksinert pasient fekk blodpropp: – Vi melder det inn for sikkerheits skuld

Spente sjukepleiarar

Så langt har over 550.000 nordmenn fått første dose med koronavaksine. Mykje helsepersonell er allereie vaksinert eller står langt framme i køen, noko som gjer at Sjukepleiarforbundet følgjer AstraZeneca-situasjonen tett.

– Sjukepleiarforbundet har forventningar til at når norske styresmakter skal ta denne avgjerda, er det etter grundige undersøkingar og risikovurderingar, og dessutan at kunnskapsgrunnlaget blir ope for alle, seier 2. nestleiar Kai Øivind Brenden til NTB.

– Vi har tillit til dei vurderingane og konklusjonar styresmaktene gjer, men vil naturlegvis setje oss inn avgjerdsgrunnlaget når dette kjem i morgon

Les også

Over halvparten av dei som fekk AstraZeneca-vaksinen blei så dårlege at dei måtte vere heime frå jobb

Fire dødsfall i Noreg

Til saman har Noreg oppdaga fire tilfelle der personar har døydd av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. Dei siste dødsfalla vart kjende søndag. Pasientane har hatt få blodplater og blødingar.

I Noreg har 121.800 personar vorte vaksinerte med vaksinen, ifølgje FHI.

Det er ikkje stadfesta at AstraZeneca-vaksinen i sjeldne tilfelle kan føre til blodpropp. Det er likevel meldt om fleire tilfelle i ulike land der personar som har vorte vaksinerte med vaksinen, har fått blodpropp, låge blodplatenivå eller hjernebløding i ettertid.

Les også

Furnes: – Vi har fått ein del spørsmål frå folk som har teke AztraZeneca-vaksinen

Forstår danskane

Danske helsestyresmakter har valt å forlengje stansen. Dei meiner at grunnlaga deira for å treffe ei avgjerd er for uviss.

– Det er sett i gang mange undersøkingar, men vi har enno ingen konklusjonar. Derfor har vi vedteke å forlengje pausen, seier Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsen.

Sjukepleiarforbundet meiner grunngivinga er fornuftig.

– Vi meiner det er heilt nødvendig at alvorlege biverknader blir opp følgt og blir undersøkt. Det vil vere vanskeleg å tilrå ein vaksine det no er så stor uvisse rundt. Det er derfor fornuftig at Danmark vel å bruke meir tid for å få avklart om denne vaksinen er trygg, seier Brenden.

Les også

Nær 800 i Helse Førde har fått AstraZeneca-vaksinen: – Vi følger situasjonen nøye

Sverige viser til EMA

Det svenske folkehelseinstituttet viser til ein konklusjon frå det europeiske legemiddeltilsynet EMA om at nytten med vaksinen frå AstraZeneca er større enn risikoen.

– Vaksinen gjer mykje større nytte for eldre. Mange blir svært sjuke med covid-19 kvar dag. Samtidig har vi ikkje sett risiko for sjeldne og alvorlege biverknader hos eldre. Det er bakgrunnen for at vi opphevar pausen for personar over 65 år, seier generaldirektør Johan Carlson i Folkhälsomyndigheten.

(©NPK)

Kommentarer til denne saken