Sju kommunar får fire millionar frå næringsutvalet i Vestland

Torsdag kom vedtaket om at sju kommunar i gamle Sogn og Fjordane fylke får til saman fire millionar frå næringsutvalet i Vestland. Pengane kan også bli brukt i samband med koronakrisa.