Mellom klokka 12.00 og 14.30 hadde Utrykkingspolitiet fartskontroll i ei 60-sone i Viksdalen.

Sju bilistar var tekne med for høg fart. Den høgste farta som vart målt var 85 km/t.

(På twitter skreiv Politi Vest at kontrollen var i Viksdalen i Sogn. Etter eit langvarig forsøk, har det ikkje lykkast Firda å få kontakt med Politiets operasjonssentral i Bergen for å få stadfesta om det er snakk om Viksdalen i Sunnfjord eller ikkje).