– Sjølvsagt er det dumt å ikkje få reise på hytta

Det er mange som er råka av hytteforbodet og ikkje får feriere slik dei vanlegvis gjer i påska. Ei av dei er Berit Hatlebrekke.