Sjøeigedommen gjekk ned frå fem til 2,95 millionar kroner. No kjem folk på visning

Det har ikkje vore lett å selje eigedommen i Bygstad. No gjer dei endå eit grep for å prøve å få selt.