Sjekk tala for hjortepåkøyrsler i fjor. No har også eit anna dyr med gevir dukka opp i døds-statistikkane

Verken Sunnfjord eller Kinn er verstingar når det gjeld hjortepåkøyrslar. Sognekommune har no dei største problema.