Sjåføren vart lite nøgd då han skjønte han var ferska

No må den ulovlege lasta transporterast av nokon andre, medan han sjølv må køyre eit tomt vogntog tilbake.