[SOGN AVIS]: – Det var utfordrande og vanskeleg å drive kontroll på Håbakken i kveld, sidan vegarbeid med manuell dirigering på alle innfartsvegar og dessutan lysregulering ved krysset til kontrollstasjonen gjorde at det vart kø og trafikkproblem til tider, seier Jan Ove Bjørgum i Statens vegvesen, om kontrollen i Lærdal måndag.

Det var vegarbeid både på oppsida og nedsida av rundkøyringa, noko som gjorde at det tidvis korka seg. Likevel syner rapporten at kontrollørane fekk 191 tungekøyretøy over kontrollplassen, der tre av dei vart sjekka grundig.

– Eit vogntog køyrde forbi kontrollskilta, men føraren ombestemte seg og snudde i rundkøyringa og kom attende. Han vart kontrollert, og det resulterte i køyreforbod inntil bord og anna utstyr var fjerna frå siktsona, er konklusjonen.

I tillegg fekk eit vogntog merknad for eksoslekkasje medan eitt vogntog hadde overlast. Det resulterte i over 6000 kroner i gebyr, og firmaet måtte skaffe dispensasjon før sjåføren fekk køyre vidare.