Sjåfør sovna bak rattet under kontroll

Kontrollørane skulle berre sjekke køyre- og kviletida til mannen, då han sovna bak rattet.