SJÅ VIDEO: Vart jaga og angripen av tiur – igjen og igjen

Martin Hell og Pål Moum Bakkejord opplevde ein toppt(i)ur utanom det vanlege i Røvassdalen i Rana skjærtorsdag.