Sjå kva som dukka opp utanfor kontorvindauget: – Vi prøver å finna ut kva art det er

Knut Fredrik Øi har observert ein spretten krabat like utanfor kontoret.