Dei som kjem dårlegast ut i samanlikninga, er leiarane i Flora-barnehagane.

- Eg skulle likt å vite kva som gjer at skilnadane er så store, seier Gro Hovland, ein av barnehagestyrarane i Flora.

- Heilt forferdeleg, seier Signe Marie Rønnekleiv, hovudtillitsvalt for førskulelærarane i Flora kommune.

Les meir i papiravisa torsdag, der vi også har ei oversikt over kva alle dei kommunale leiarane i Flora og Førde tener.