Statistisk sentralbyrå har lagt fram befolkningsstatistikken for årsskiftet 2006/2007.

Tala per 1. januar 2007 viser at Sogn og Fjordane har 106.164 innbyggjarar. 52.610 av desse er kvinner.

Aldersgruppa 20-39 er størst for begge kjønn.

Her finn du busetnaden i Sogn og Fjordane – totalt og per kommune – inndelt etter kjønn alder:

Sogn og Fjordane har 3569 personar med utanlandsk statsborgarskap, eller 3,4 prosent av busetnaden.

2,3 millionar av den norske befolkningen er ugifte. 1,6 millionar er gifte, mens over 400.000 er skilde eller separerte. 3404 lever i registrert parnarskap.

Kjelde: SSB.no