Men brannen har vore eksplosjonsarta, seier lensmann Nils Ove Roset i Gloppen til Firda.

- Når det først skulle gå gale, var det likevel ei lukke at brannen ikkje spreidde seg Gordon Hotell og resten av husklyngja like ved fjøsen. I så fall, ville vi stått overfor ei katastrofe, seier Roset til Firda.

Overtent

Brannen vart oppdaga i 02.30-tida, og fjøsen var overtent før brannvernet frå Byrkjelo og seinare også frå Sandane kom fram til staden.

Alle dei 500 grisene i fjøsen i Reed sentrum gjekk tapt i dyretragedien i Gloppen.

Brannmannskapa måtte også kjempe for å hindre spreiing til nabolåven der det stod storfe. Eine låveveggen brann, men dyra som stod i denne fjøsen, kom ikkje til skade.

Gordon Hotell ligg berre 25 meter frå denne låven.

-Flammane stod førti meter til vêrs då vi kom. Heldigvis gjekk gneistregnet slik at det ikkje trefte husa i nærleiken. Det er berre tilfeldig at denne brannen ikkje ende langt verre, seier brannmeister Bjarne Kleppe til Firda.

Farlege takplater

Brannen førte ikkje til skade på korkje menneske eller bustadhus i nærleiken. Politiet rykte ut med politipatrulje og lensmann til brannstaden, der brannvernet bruke ein times tid på å få elden under kontroll. Seinare gjekk det føre seg ettersløkking til rundt ti-tida laurdag føremiddag, og ei gravemaskin reiv takplater ned i branntomta for å hindre at dei skulle flyge av stad i den sterke vinden.

I tillegg til brannmannskap vart også sivilforsvaret varsla.