Siri har bikka 70 og må pensjonere seg. Ho svarer med å starte bedrift

Kvifor gi seg tvert når ein framleis føler seg sprek, spør Siri Brændmo seg. No har ho starta opp Brændmos Vikarservice.