Simon (29) skulle gifte seg om to veker – men han er i Sogn og kjærasten er i Tokyo

Hadde han vore svensk og budd i Noreg hadde regelverket opna for at kjærasten kunne kome til Noreg. Men reglane gjeld ikkje for nordmenn busett i Noreg.