Sikrar opprusting av flaskehals på E39

Artikkelen er over 1 år gammel

Berre dagar før valet røper Olve Grotle, Mathias Råheim, Gunn Merete Paulsen, Norunn Lunde Furnes og Terje Johan Helgheim at regjeringa løyver 20 mill. til strekka Lunde–Myrmel.