I mai var Sigrid Losnegård frå Askvoll ein av dei som lenka seg fast til anleggsmaskinene i protest mot gruvedrifta på Engebø. Ho sit i sentralstyret i Natur og Ungdom.

Så langt er vel 40 andre aksjonistar bøtlagde. Men Losnegård si sak blir handsama annleis. Ho er den einaste av aksjonistane som blir prøvd i retten åleine.

Det er fordi politiet vil bruke saka hennar for å trekke ei grense for når sivil ulydnad skal straffast med meir enn bøter. Det skriv Bergens Tidende.

– Vi meiner ho bør bli idømd fengselsstraff på vilkår. Grunnen er at ho er den einaste som braut politiet sitt pålegg tre gonger, seier politiinspektør Lisa Førde Refsnes til avisa.