Sigmund vil gjere barndomsheimen sin om til leiligheiter

Oppstart neste haust og ferdigstilling hausten 2022. Det er målet når Sigmund Frøyen no går laus på barndomsheimen og skal byggje leilegheiter.