Sette av 300.000 til oppussing. Så kom anboda inn

Paulsbu, den kommunale tremannsbustaden på Røyset i Askvoll, er i verre tilstand enn forventa. Formannskapet vedtok derfor at midlane til opprusting av bustanden skal doblast.