Senterleiaren måtte ta seg av spyttande mann: – No er det sett i gang reinhaldstiltak