Selde sko for 183.000 etter konkursen. Gjer at kreditorane ikkje taper alt

Opphøyrssalet etter sko-konkurs i Førde gjer at kreditorane får ein tredel av det dei har kravd.