Selde årskort så det susa, men ikkje alle er like ærlege

– Vi selde nær 70 årskort berre måndag. Eg kan ikkje skjønne anna enn at det må vere dagsrekord, seier Kjetil Bjørset.