Gå til sidens hovedinnhold

Scandic nedbemannar med 300 årsverk

Hotellkjeda Scandic set i verk oppseiingar som rammar 300 årsverk som følgje av koronapandemien.

Det er Dagens Næringsliv som torsdag skriv at oppseiingane til hotellkjeda rammar 300 årsverk. Tek ein med naturleg avgang, ventar leiinga ei nedbemanning på totalt 600 årsverk.

– Vi står i ein alvorleg situasjon som følgje av koronapandemien, og er nøydde til å halde fram den varsla nedbemanninga på område der vi vurderer at det er varig bortfall av arbeidsoppgåver, seier HR-direktør i kjeda Elin Ekrol til avisa.

Ho legg til at selskapet meiner dette er nødvendig for å tryggje arbeidsplassar og sikre ein berekraftig organisasjon for framtida.

Hotellkjeda varsla i sommar ei nedbemanning av 1.000 årsverk, men 300 årsverk vart i august gjort om frå planlagd nedbemanning til permisjon. Det er desse som no blir ramma av nedbemanninga.

Konserntillitsvald Anne Marie Andersen seier dei er usamde i avgjerda meiner det med utvidinga av permisjonsordninga til 1. juli ville vore betre å halde oppe permisjonane.

Hotellbransjen er ein av mange bransjar som slit tungt under pandemien. Torsdag vart det kjent at Yess Hotel med 22 tilsette i Kristiansand var konkurs, og det er ikkje meir enn ei dryg veke sidan at Comfort Hotel Stavanger vart slått konkurs etter å ha gått med underskot i fleire år.

Les også

Full skjenkestopp i to veker: – Vurderer fortløpande om fleire må permitterast

Kommentarer til denne saken