Samla 150 bilar til kortesje i Gloppen

– Vi snakka om i brannvernet at vi skulle ta brannbilane og køyre gjennom bygda, og så balla det på seg, seier Joar Flølo.