Skal ha blitt valdteken av eks-kjærasten under nyttårsfeiringa

Mannen i 40-åra skal ha slege kvinna og halde henne fast. No må han møte i tingretten.