VILLE SY: Greta er utdanna syerske og var ikkje i tvil om kva ho ville jobbe med då ho skulle ut i arbeidspraksis.
Cecilie Brendehaug Rysjedal

Greta frå Sri Lanka syr sunnfjord- og sognebunadar

FØRDE: Ho har budd i Førde i 11 år. Få år etter at Greta Mary Perera kom til Sunnfjord, begynte ho på bunadskurs.
Publisert