Det er meldingar om skiftande snøslaps og snødekke på dei fleste vegane i fylket vårt.

Stengte fjellovergongar

Ei rekke fjell er midlertidig stengt grunna uvêret. Dette gjeld

Ev.16 Filefjell, Rv.13 Vikafjell og Rv.52 Hemsedalsfjellet (Borlaug).

På rv.15 over Strynefjellet er det kolonnekøyring grunna uvêr. Statens vegvesen melder om at denne overgongen kan bli stengt på kort varsel.

Stengte vegar

Fv.50 Hol/Aurland er førebels stengt grunna uvêr.

Fv/53 mellom Tyin og Årdal er førebels stengt grunna uvêr.