Glad for framgangen, men gir ikkje opp kampen før bygging av tunnel har starta

I seks år har ei eiga aksjonsgruppe jobba for å få tunnel ved den rasutsette strekninga forbi Hundsåna. No er dei komme eit viktig steg nærare målet.