Onsdag hadde Utrykkingspolitiet i Sunnfjord rus- og fartskontroll i 80-sona ved Bjørnset på rv. 5.

Åtte sjåførar fekk forenkla førelegg. Den høgste farten vart målt til 114 km/t. I 80-sona ryk lappen ved 116 km/t.