Ryddinga i Våtedalen har starta. Ventar å opne vegen om tre timar

Fjellsida er vurdert som trygg, og arbeidet med å rydde vegen for snø har starta i Våtedalen.