Vegtrafikksentralen Vest melder søndag kveld at rute C som går mellom Lavik og Oppedal blir kansellert.

Årsaka er nødvendig kviletid, og meldinga kom 20:42.