Runa (49) og dei tilsette fekk ein pangstart på kafédrifta. No er alt sett på vent

– Veldig synd, for vi hadde nettopp starta å rulle for fullt.