– Det kom røyk frå illsted, seier Stian Kvam, vaktkommandør i 110-Vest.

Klokka 19.30 vart det meldt om røyk frå ein bustad i Florø. På Twitter meldte 110-Vest at ei eldre kvinne som bur på adressa vart sett til av ambulansepersonell på staden.

Kvam seier at dei fekk melding via ein alarmsentral etter automatisk brannalarm. Han veit ikkje om kvinna kom seg ut av huset sjølv, eller om ho trong assistanse.

Då Firda snakka med han klokka 20:25 hadde brannvesenet lufta ut og avslutta på staden. Akkurat kva røyken skuldast, ønsker han ikkje å gå inn på.

Kvinna fekk flytte inn igjen i huset umiddelbart etter at utluftinga var gjennomført. Ho skal vere i fin fysisk form.