Rolf-Magne kunne ikkje takke nei til å skrive manuset til Førstegangstjenesten

Men han tar ikkje æra for dei grovaste replikkane i serien.