Roger og Arild har fått opp første bygg i næringsparken på Dyrshaugen. Etter nyttår byrjar dei på neste

Det første bygget på Tika næringspark på Dyrshaugen byrjar bli ferdig.