Riv Magne Aase-bygget ned til betongen

Forretningsbygget frå 60-talet er skrapa og tømt. Snart blir det ståande som eit betongskjelett i sentrum, før det skal vekse med tre etasjar og få ny drakt.