Det blir foreslått tre barn per vaksen for småbarn (under 3 år) og seks barn per vaksen for dei eldre barnehagebarna.

Innan gruppa kan barna omgåast som normalt, men gruppene bør ikkje blande seg med kvarandre. Samansetninga av gruppa kan endrast ved behov, men ikkje oftare enn kvar veke. Endring skal skje etter ei helg, slik at det er minst to dagar utan kontakt mellom barn og tilsette.

– På den måten blir det færrast mogleg nærkontaktar ved påvist sjukdom hos eit barn eller ein tilsett. Det er ein fordel at barna ikkje omgåst mange andre barn på fritida, heiter det i rettleiaren, som vart lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettside onsdag.

Løysingar som passar lokalt

Regjeringa har bestemt at barnehagane kan opne igjen måndag, og rettleiaren inneheld ei lang og spesifikk liste som tek for seg tettleik i grupper, handhygiene, henting og levering, matservering og mykje meir.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) understreka likevel at rettleiaren skal gi fleksibilitet for å finne løysingar i den enkelte barnehagen.

– Det er grenser for kor detaljert ein kan gå ut i ein slik rettleier, sa Melby då ho la fram tiltaka onsdag.

Tilrådingar

Rettleiaren inkluderer mellom anna desse tilrådingane:

* Ta i bruk større lokale der det er mogleg. Leikeplass kan delast i soner.

* Sørg for at alle barn har eigen sitteplass ved mat eller aktivitetar der dei sit, med avstand mellom barn.

* Unngå trengsel på veg inn og ut av barnehagen og på toalett.

* Auka bruk av utetid. Avgrens talet på barn som er ute samtidig.

* Planlegg levering og henting for å unngå trengsel i garderoben.

* Foreldra skal ikkje bli med inn i barnehagen viss det ikkje er nødvendig. Det blir påpeika at behovet til barnet for tryggleik må vege tyngst.

* Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mogleg.

* Bruk av offentleg transport til og frå barnehage blir avgrensa der det er mogleg.

* Avgrens deling av mat og gjenstandar.

* Barna skal ikkje dele mat og drikke.

* Mat skal serverast porsjonsvis.

* Bord og stolar bør vaskast etter kvar gruppe.

* Avgrens deling av materiell (til dømes teiknesaker, saks, viskelêr, blyantspissar, nettbrett og liknande).

* Leiker skal ikkje delast mellom grupper før leikene er reingjorde.

* Leiker skal ikkje takast med heimanfrå. Kosedyr eller liknande må haldast avgrensa til det enkelte barnet, til dømes ved soving.