Rett før Kåre skulle gå heim, høyrde han ein lyd. Symjebassenget i Førdehuset heldt på å renne ned i kjellaren

Det har oppstått ein lekkasje i eit gamalt filter i symjebassenget i Førdehuset. Symjehallen er stengd for all aktivitet fram til lekkasjen er reparert.