Renn inn med naboprotestar mot bustadprosjekt

BOB BBL sitt bustadprosjekt på Bergum er på høyring og naboane gir lyd frå seg. I kommunen sine postlister renn det inn med protestar.