Rehabiliteringa for heile storkommunen blir lagt til Skei. Men eitt parti gjekk mot

Partiet som vanlegvis står fram raudt og rankt mot sentralisering var det einaste som ville bygge opp rehabiliteringseining i Førde i staden for på Skei.