Regjeringa løyver 100 millionar til flaumkommunar

Store vassmengder og øydeleggingar i Luster i Vestland i 2018.

Store vassmengder og øydeleggingar i Luster i Vestland i 2018. Foto:

Av

Fleire kommunar fryktar flaum og skred dei neste vekene. Regjeringa løyver difor midlar for å dekke førebyggjande tiltak.

DEL

På fleire stadar i landet er det meldt om rekordmengder med snø i år. Fleire av områda fryktar mykje flaum i vassdrag dei neste vekene, når snøen i fjella smeltar.

Regjeringa har difor valt å løyve inntil 100 millionar kroner for å dekke kommunane sine kostnadar knytt til førebyggjande tiltak av flaum og skredskadar, skriv NRK.

Artikkeltags