Raset i Våtedalen skaper kø på fv. 615: – Vegen er ikkje rigga for slik trafikk

Raset i Våtedalen har endra mange reiseplanar i helga. Mange vel å køyre om Hyen, noko som skaper stor trafikk på fv. 615.