Randi-Marie (54) har vore gjennom fire operasjonar. No får ho hjelpa ho treng for å ta kvardagen tilbake

Sjukdom førte til at Randi-Marie Farsund-Gjerde måtte slutte å jobbe, då kroppen ikkje lenger ville spele på lag. No har ho funne noko som gir henne meistringskjensla tilbake.