Ragnhild (27) og Daniel (29): – Vi skal berre gifte oss ein gong, så då vil vi gjere alt samtidig

Dei hadde funne ein flott dato for bryllaup i sommar, men korona fekk Ragnhild (27) og Daniel (29) til å utsetje. Therese (37) og Eirik (32) held derimot fast på same datoen, men vel ein vri.